Diagnose

Clubsport-diagnose richt zich op het diagnosticeren en oplossen van storingen en defecten. Hier ligt de specialiteit van Pieter. Met oog voor detail en een breed ontwikkelde expertise onderzoekt hij elk probleem. Clubsport beschikt over diagnose apparatuur en meetinstrumenten om ieder probleem op te lossen. Het defect of de storing mag zowel elektronisch als mechanisch van aard zijn en op een benzine, diesel of LPG voertuig van toepassing zijn. Eventuele defecten kunnen binnen Clubsport worden gerepareerd. Dit kan uiteenlopen van het vervangen van een lampje tot het volledig herbouwen van de motor. Bij brand- of waterschade kan er worden ingeschat of de reparatie nog mogelijk is en wat de beste oplossing is.

.

Mechanisch 100%
Elektronisch 89%
Visueel 100%

Fout gedetecteerd!